29 януари 2014 г.

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕТНОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ” (Научни четения в памет на Христо Вакарелски и по случай 40-годишнината от издаването на „Етнография на България”)
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската
академия на науките (ИЕФЕМ-БАН) има удоволствието да ви покани на Научни
четения в памет на проф. Христо Вакарелски. Те са замислени като първа проява от
серия подобни общоинститутски Научни четения в чест на видни български етнолози и
фолклористи и ще се проведат на 13-14 май 2014 г. в ИЕФЕМ-БАН.
Христо Вакарелски (1896 – 1979) е един от най-изтъкнатите български етнографи, учен
с национален и международен авторитет. Той завършва славянска филология в
Софийския университет „Св. Климент Охридски” и специализира славянска и обща
етнография в Полша. Христо Вакарелски работи в Народния етнографския музей, по-
късно Етнографския институт с музей, с известни прекъсвания от 1927 г. до 1962 г.
Многопосочните му изследвания имат изключително значение за полагане на
академичните основи и развитието на българската етнография и фолклористика.
Христо Вакарелски е директор на Народния етнографски музей – София в периода
1945-1948 г. С негова помощ е осъществена огромна събирателска и възстановителна
дейност и е построена нова сграда на музея. Христо Вакарелски е почетен член на
етнографските дружества в Полша, Унгария, Австрия и на Международното общество за етнология и фолклор (SIEF). През 1965 г. е удостоен с Хердерова награда и е
нейният първи български лауреат.
Неговата проучвателска и събирателска работа обхваща практически всички български
региони от Вардарска и Егейска Македония, през Беломорска Тракия и централните
български земи до Добруджа пр. Автор e на първата цветна карта на български носии.
Творчеството му включва над 1200 научни статии и публикации у нас и в
чужбина. Първият му публикуван научен труд е "Библиография. Съчинения по
славянска филология и литературна история и критика в българския печат от 1910
включително до 1920 година" (1921 г.). Сред по-известните му творби са: ”Бит и език
на тракийските и малоазийските българи" (1935 г.), "Български народни гатанки" (1936
г.), "Понятия и представи за смъртта и душата" (1939 г.), "Български носии" (1941 г.),
"Български празнични обичаи" (1942 г.), „Насоки за събиране на етнографски
материали” (1945 г.), „Кратки бележки по етнография на българите” (1959 г.),
„Български народни обичаи” (1960 г.), „Българско народно изкуство” (1963 г.),
"Етнография на България" (1974 г.), „Български погребални обичаи” (1990 г.) и много
други. В последните години от живота си той работи усилено върху "Етнография на
Македония", от която в архива му остава сериозен подготвен корпус.

Идеята на организаторите в Научните четения да се представят разработки от всички
онези дялове на културата, които е засегнал проф. Христо Вакарелски през своя дълъг
етнографски път:
- Методически и практически насоки за събиране на етнографски материали;
- Веществена култура – единство на описание, образ, терминология и ритуална роля на
предметите;
- Български празнични обичаи;
- Погребални обичаи и обреди;
- Народно творчество;
- Народно изкуство;
- История на българската етнография;
- Дейци и проблеми на славянската етнография.


Организационен комитет:
Проф. д. изк. Лозанка Пейчева
Проф. д.и.н. Рачко Попов
Доц. д-р Еля Цанева
Гл. ас. д-р Мила Маева
Гл. ас. д-р Пламена Стоянова
Анита Комитска
Андрей Тонев

Заявки на теми и кратки резюмета (до 500 знака) за участие в конференцията се приемат до 14 февруари 2014 г. на ел. адрес: vakarelski2014@gmail.com
Одобрените кандидати ще получат потвърждение до 20 февруари 2014 г.

Няма коментари: