5 март 2014 г.Заповядайте на следващото заседание на Докторантския семинар по проект “Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет,  културното наследство и идентичности". То ще се състои на 11 март 2014 г. (вторник) от 12,30 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ.

Докторант Олег Константинов (УниБИТ) ще представи два мултимедийни продукта: „Свещеното пространство в Странджа“ и „Одриското царство“. Двата продукта са част от работата му по дисертационната тема „Разработване и внедряване на мултимедийно съдържание за електронни  хранилища и електронно обучение“.

Докторант Красимир Поповски (Кирило-Методиевски научен център при БАН) ще изнесе презентация на тема “Дигитализация на културни ценности от манастирски сбирки”. Той работи по дисертация на тема „Южнославянската ръкописна традиция на Евхология”.

Няма коментари: