3 март 2014 г.

Лекции през месец март по проект "Стимулиране на развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности"

Това е графикът на лекциите през месец март по проект "Стимулиране на развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности".

    4 март 2014, 11:00, ст. 210 – Антропология на социализма и постсоциализма, доц. д-р А. Лулева
 11 март 2014, 11:00, ст. 210/19 зала – Антропология на религията, проф. дин М. Беновска-Събкова
 18 март 2014, 11:00, ст. 210 – Етномузикология, проф. д. изк. Л. Пейчева
 20 март 2014, 10:30, ст. 210 – Обществени възпоменания и културно-историческо наследство, доц. д-р Н. Вуков
  25 март 2014, 11:00, ст. – Етноложки поглед върху културното наследство, гл. ас. д-р П. Петров
Каним всички, които се интересуват, да присъстват и да участват в дискусиите.

Няма коментари: