3 април 2014 г.

График на лекциите през месец април по проект "Стимулиране на развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности" , BG051PO001-3.3.06-0015:1 април 2014, 11:00, ст. 210 – Антропология на социализма и постсоциализма, доц. д-р А. Лулева
8 април 2014, 11:00, ст. 210/19 зала – Антропология на религията, проф. дин М. Беновска-Събкова
15 април 2014, 11:00, ст. 210 – Етномузикология, проф. д. изк. Л. Пейчева
16 април 2014, 11:00, ст. 210 – Трудова етнология, доц. д-р Иванка Петрова
17 април и 24 април 2014, 10:30, ст. 210 – Обществени възпоменания и културно-историческо наследство, доц. д-р Н. Вуков
22 април 2014, 11:00, ст. 210 – Етноложки поглед върху културното наследство, гл. ас. д-р П. Петров

Няма коментари: