3 април 2014 г.

Изследователска работилница „Мобилност. Миграции. Култура" "Трудовите миграции на бесарабските българи в годините на постсоциализма"

Уважаеми колеги и приятели,

На 08. 04. 2014 г. (вторник) от 15.00 часа в зала № 19  на Института за  етнология и фолклористика с Етнографски музей на ул. Московска 6а
ще се проведе следващата сбирка на семинара, провеждан в рамките на Изследователска работилница „Мобилност. Миграции. Култура”.
Тази наша среща се явява своеобразно продължение на предходната, посветена на историческите миграции на българите от Бесарабия, като
 в презентациите си гл. ас. д-р Соня Средкова и доц. д-р Петко Христов ще представят резултати от теренните си изследвания,
насочвайки вниманието към:

"Трудовите миграции на бесарабските българи
в годините на постсоциализма"
 Заповядайте!

Няма коментари: