9 април 2014 г.

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ ОТ СЛОВЕСНИЯ ФОЛКЛОР

БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА, ЕТНОЛОЖКИЯТ ИНСТИТУТ ПРИ АН НА ЧР, ИНСТИТУТЪТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН

ИМАТ ЧЕСТТА ДА ВИ ПОКАНЯТ НА ПРЕМИЕРАТА НА ДВУЕЗИЧНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН
  РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ ОТ СЛОВЕСНИЯ ФОЛКЛОР
С УЧАСТИЕТО НА ДВАМАТА СЪСТАВИТЕЛИ:
ДОЦ. Д-Р ВИХРА БАЕВА
Д-Р ЯРОСЛАВ ОТЧЕНАШЕК

И АВТОРА НА ПРЕДГОВОРА
ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ

Няма коментари: