22 април 2014 г.

Юбилейна кръгла маса в чест на проф. дфн Албена Георгиева


ФОЛКЛОР, РАЗКАЗВАНЕ, РЕЛИГИОЗНОСТ.
Юбилейна кръгла маса в чест на проф. дфн Албена Георгиева

24 април 2014 г.
(четвъртък)

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН,
ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 7, Заседателна зала

9.00 Регистрация на участниците

9.30 Откриване


I. Религиозни традиции и културни модели
Водещ: Валентина Ганева-Райчева

10.00 Елка Бакалова. Дидактични теми в църковното изкуство от ХІХ век. Западни влияния?
10.10 Светла Петкова. Деловодители или разказвачи? Специфика на повествуването в кондики от IX век
10.20 Катя Михайлова. Митът за слепия във фолклорната култура на славяните
10.30 Константин Рангочев. Модели и моделиране на фолклорната обредност

10.40 – 11.00 Кафе пауза

II. Свети места и местни култове
Водещ: Вихра Баева

11.00 Даниел Фокас. Сакрални обекти на територията и в землището на кв. Кремиковци, София
11.10 Яна Гергова. Култът към св. Панталеймон в Шуменско.
11.20 Валентина Ганева-Райчева. Легендата за черната змия или как се конструира биография на сакралното място: Превирачката край с. Крибул, община Сатовча
11.30 Таня Матанова. Поклоннически и други пътувания до Атонската Света гора

11.40 – 12.00 Кафе пауза

III. Фолклорни текстове и жанрове
Водещ: Светла Петкова

12.00 Николай Вуков. Фолклорната етиология – етос и разказ
12.10 Цветелина Димитрова. Историята: събитийна и свещена или още веднъж за легендарните предания
12.20 Стоянка Бояджиева. „Момин скок” – дилеми около жанра, текста и значенията

12.30 – 13.30 Обедна почивка

IV. Фолклорни текстове и жанрове 2
Водещ: Ангелина Илиева

13.30 Лина Гергова. Образи на другостта: етнически стереотипи в българските традиционни пословици и поговорки
13.40 Милена Любенова. Истории за Кара Феиз в Пернишко – приписки и предания
13.50 Вихра Баева. Образът на змея в съвременни устни разкази
14.00 Велислав Алтънов. До Небето (и назад). Два религиозни разказа от протестантския фолклор

14.10 – 14.30 Кафе пауза

V. Превъплъщения на религиозното
Водещ: Лина Гергова

14.30 Мариянка Борисова. Как неравенството се превръща в равенство: разкази в първо лице за българската църква в Мюнхен
14.40 Петко Христов. „Възобновена” народна вяра или „изобретена” ритуална практика – „младежките курбани” в пост-социалистическото село
14.50 Николай Ненов. Лесопарк „Липник“ (Текето) край Русе – нерелигиозността като ценност

15.00 – 15.20 Кафе пауза

VI. Фолклор и (пост)модерност
Водещ: Мариянка Борисова

15.20 Станой Станоев. Бойко Борисов и митовете за политическия виц
15.30 Ангелина Илиева. Живите ролеви игри – нова форма на интерактивно разказване
15.40 Росен Р. Малчев. Спомени от първата ми студентска фолклорна експедиция с научен консултант проф. дфн Албена Георгиева, 1981 г. (Към темата за оброчната система на село Горна Лука, Чипровско)
15.50 Евгения Грънчарова. Експертната работа на проф. Албена Георгиева в София и Софийско: наблюдения, експертизи, приятелства

16.00 Поздравления за юбилярката

Няма коментари: