24 април 2014 г.

"Между Виена, Белград, София, Сараево ... Визуален Архив за Югоизточна Европа"

Уважаеми колеги и приятели,

Следващата сбирка на семинара, провеждан в рамките на
Изследователска работилница „Мобилност. Миграции. Култура”
ще се проведе на 29. 04. 2014 г. (вторник) от 15.00 часа в зала № 19
на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей,
гр. София, ул. Московска 6а.


Темата на тази среща ще бъде:


"Между Виена, Белград, София, Сараево ...
 Визуален Архив за Югоизточна Европа"Презентацията ще направи доц. д-р Анелия Касабова,

Секция "Историческа етнология", ИЕФЕМ–БАНЗаповядайте!


Няма коментари: