23 май 2014 г.

Семинар на тема „Глобалната балканска циганска музика: присвояване и репрезентация”


27 МАЙ 2014 г.
14 ЧАСА
ИЕФЕМ–БАН, ЗАЛА 19 ( УЛ. "МОСКОВСКА 6А")
Два института при Българската академия на науките са домакини на семинар, свързан с балканската музика през американска преспектива: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и Институт за изследване на изкуствата при БАН. Проявата е част от проекта „Стимулиране на развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности(ИЕФЕМ-БАН) и семинара „Нови идеи в етномузикологията” на Изследователска група „Етномузикология” (ИИИ-БАН). Участници са изследователи от Секция Етномузикология и етнохореология (ИЕФЕМ-БАН) и Сектор „Музика” (ИИИ-БАН).
Тема на семинара е „Глобалната балканска циганска музика: присвояване и репрезентация”. Гост-лектор е Керъл Силверман/Carol Silverman  професор по антропология и фолклор в университета Орегон–САЩ, която е известен изследовател, популяризатор, преподавател и изпълнител на балканска и ромска музика. Проф. Силверман е активен участник в балканската култура повече от тридесет години. Днес тя се фокусира върху балканската ромска музика (главно от България и Македония в американски и западноевропейски диаспори) като пресечната точка на политика, музика, човешки права, равенство, държавна политика и медийно представяне. „Балканската циганска музика се разглежда едновременно като стока, фигура на мултикултурализма и мощен символ за идентичност на групата в космополитни контексти.
Модератори на срещата са проф. д.изк. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ-БАН) и доц. д-р Венцислав Димов (ИИИ-БАН, СУ „Св. Климент Охридски”).

Няма коментари: