3 май 2014 г.

График на лекциите през месец май по проект "Стимулиране на развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности"

График на лекциите през месец май по проект "Стимулиране на развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности" , BG051PO001-3.3.06-0015:

Доц. д-р Ана Лулева, „Антропология на социализма и постсоциализма“

9 май (петък), 11 ч., стая 210

Проф. дин Милена Беновска-Събкова, „Антропология на религията“

13 май (вторник), 11 ч., стая 210

Доц. д-р Иванка Петрова, „Трудова етнология“:

8 май (четвъртък), 11 ч. стая 210

15 май (четвъртък), 11 ч. стая 210

22 май (четвъртък), 11 ч. стая 210

29 май (четвъртък), 11 ч. стая 210

Проф. д.изк. Лозанка Пейчева, „Етномузикология“

20 май (вторник), 11ч. стая 210

Доц. д-р Петър Петров, „Етноложки поглед върху културното наследство“

27 май (вторник) 11ч., стая 210

Доц. д-р Николай Вуков, „Обществени възпоменания и културно-историчческо наследство“

28 май (сряда) 11ч. стая 210


Докторантски семинар: 20 май, 15 ч., зала 19

Няма коментари: