12 май 2014 г.

Национална конференция „Етнография на България“ (Научни четения в памет на Христо Вакарелски)


НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕТНОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Научни четения в памет на Христо Вакарелски,
по случай 40-годишнината от издаването
на „Етнография на България”
и 145 години от създаването на Българска академия на науките


София, 13-14 май 2014 г.
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей,
ул. „Московска” № 6А, зала № 19


ПРОГРАМА

                                      Вторник, 13 май                         

8:45 – 9:15 Регистрация на участниците
9:15
Откриване на конференцията
Приветствени слова от проф. д.изк. Лозанка Пейчева, Директор на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН и Председател на Организационния комитет

9:30 – 10:30

Христо Вакарелски - живот и дейност
Дискутант: доц. д-р Еля Цанева
9:30 Христо Вакарелски: духовният исполин от Момина клисура – проф. д.изк. Лозанка Пейчева, ИЕФЕМ-БАН
10:00 Христо Вакарелски – изследовател на живота и делото на наши етнографи и фолклористи – Райна Каблешкова, РЕМ-Пловдив

10:15 Дискусия
10:30 – 10:45  Кафе пауза

10:45 – 12:15

Архивното наследство на Христо Вакарелски
Дискутант: гл. ас. д-р Мила Маева 
10:45 Архивно фотооко към Странджа и РодопитеЕлена Бугарчева, ЦДА
11:00 Записки и щрихи от терена – д-р Анни Кирилова, ИЕФЕМ-БАН
11:15 „Етнография на Македония” – незавършената Лебедова песен на Учения – доц. д-р Еля Цанева, ИЕФЕМ-БАН
11:30 Изгорелите етнографски музеи в сърцето на Директора – Анита Комитска, ИЕФЕМ-БАН
11:45 Христо Вакарелски и Народонаучното дружество – гл. ас. д-р Мила Маева и гл. ас. д-р Пламена Стоянова, ИЕФЕМ-БАН

12:00 Дискусия
12:15  Обедна почивка

13:30 – 14:45

Христо Вакарелски и музейната дейност
Дискутант: гл. ас. д-р Светла Казаларска 
13:30 Христо Вакарелски и създаването на Задруга на майсторите на народни художествени занаяти гл. ас. д-р Биляна Попова, РЕМ-Пловдив
13:45 Създаване, структуриране и развитие на направление „Етнография и фолклор” към Музея „Дом на хумора и сатирата” – Габрово – гл. ас. Татяна Цанкова, Музей „Дом на хумора и сатирата”, Габрово
14:00 В праха на руините. Христо Вакарелски и колекцията обредни хлябове на Националния етнографски музей – гл. ас. д-р Елена Воденичар, ИЕФЕМ-БАН
14:15 Битът и културата в Северозападна България в творчеството на Христо Вакарелски – Анюта Каменова-Борин, РИМ-Чипровци

14:30 Дискусия
14:45  Кафе пауза
        
15:00 – 16:00

Христо Вакарелски,
фолклорните песни и музиката в България
Дискутант: проф. д. изк. Лозанка Пейчева
15:00 Народната песен като ритуал, знак и наследство (Към приноса на Христо Вакарелски в българската фолклористика) доц. д-р Стоянка Бояджиева, ИЕФЕМ-БАН
15:15 Христо Вакарелски и музикалноантропологичното познание: публикации и теренни наблюдения – доц. д-р Наталия Рашкова, ИЕФЕМ-БАН
15:30 Един етномузиколожки прочит на статията на Вакарелски “Музиката в родното ми село Момина клисура, Пазарджишко" – гл. ас. д-р Радка Братанова, ИЕФЕМ-БАН

15:45 Дискусия
16:00  Кафе пауза

16:15 – 17:30

Облекло и ежедневие
Дискутант: Анита Комитска
16:15 Още за социално-регулативните функции на традиционното облекло в първите десетилетия на ХХ в. (по материали от Средна Западна България) Цветана Манова, РИМ-Перник
16:30 Традиционното народно облекло във Варненско – моделиращ знак за отличие на етнографските групи по Северното Черноморие (кр. на ХІХ – първата половина на ХХ в.) – Диана Тодорова, РИМ-Варна
16:45 Беленска хърцойска носия – Татяна Йорданова, Музей „Освободителна война”, гр. Бяла
17:00 Традиционното облекло в Харманлийска община – Татяна Димитрова, ИМ-Харманли

17:15 Дискусия
18:00

Откриване на изложба "Моят път от и към етнографията"
в залите на Националния етнографски музейСряда, 14 май

8:30 – 9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:45

Български празнични обичаи и обреди  
Дискутант: доц. д-р Екатерина Анастасова
9:00 Сватбени обичаи от с.Змейово, Старозагорско (40-50- те години на XX век) – Златина Чорева, Национален парк музей „Шипка-Бузлуджа“, Казанлък
9:15 Сирни Заговезни в Свиленградския край Елена Митева, Общински исторически музей-Свиленград
9:30 Христо Вакарелски и Етнографски музей – Варна. Пролетни обичаи на малоазийските българи във Варненско – доц. д-р Лидия Петрова, РИМ-Варна
9:45 Георгиевският кръст на с. Плаково д-р Миглена Петкова, РИМ-Велико Търново
10:00 Празнуването на „светец” в някои влашки села от Видинско Десислава Божидарова, РИМ-Видин
10:15 Тайната на магическата сила на баенето – една многопосочна обредна проекция в човешкото битие Валентина Спасова, Задруга на майсторите - София
10:30 Дискусия
10:45 – 11:00  Кафе пауза
11:00 – 12:15

Смъртта и задгробния живот   
Дискутант: доц. д-р Валентина Васева
11:00 Оня свят – представата за смъртта и задгробния живот в традиционната народна култура на българите и в изследванията на психолозите хипнотерапевти. Съпоставителен анализ – Калина Тодорова, Регионална библиотека „Христо Ботев”, Враца
11:15 Ад и рай в представите на населението във Видинския край д-р Сашка Бизеранова, РИМ-Видин
11:30 Смъртта като вътрешноприсъща на човешкото – Мария Димитрова, ИЕФЕМ-БАН
11:45 Мястото на настъпване на смъртта – място на памет (още малко за поменалните обреди в съвременността) гл. ас. д-р Виолета Коцева, СУ „Св. Климент Охридски”

12:00 Дискусия
12:15 – 13:30  Обедна почивка

13:30 – 14:45

Погребални обреди    
Дискутант: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева
13:30 Пространствена характеристика на българското традиционно погребение – доц. д-р Катя Михайлова, ИЕФЕМ-БАН
13:45 Погребалните обичаи  в България за починали от неестествена смърт доц. д-р Екатерина Керемидарска, РИМ-Кюстендил
14:00 Погребални обичаи в Царибродско (Димитровградско) – доц. д-р Валентина Васева, ИЕФЕМ-БАН
14:15 Бельото на мъртвия проф. д.и.н. Рачко Попов, ИЕФЕМ-БАН

14:30 Дискусия
14:45 – 15:00  Кафе пауза15:00 – 17:00

Христо Вакарелски
и влиянието му в етнографските изследвания     
Дискутант: проф. д.и.н. Рачко Попов
15:00 Спомените на общественици от втората половина на ХІХ век – източник на етнографска информация (по материали от Старозагорско) – доц. д-р Евгения Иванова, РИМ-Стара Загора
15:15 За първите изследователи и етнографски приноси от Бяла Черква Анастасия Георгиева, ИМ-Бяла черква
15:30 Детските играчки. Опит за реконструкция и интерпретация – доц. д-р Петя Банкова, ИЕФЕМ-БАН
15:45 Погача или baby shower гл. ас. д-р Ирина Коларска, ИЕФЕМ-БАН
16:00 Човешкият труд като обект на договаряне в традиционното българско селско общество – гл. ас. д-р Камен Дончев, ИЕФЕМ-БАН
16:15 Автохтонията – като вид алтернативен туризъм гл. ас. д-р Камелия Грънчарова, ЧВУ Колеж по туризъм – Благоевград

16:30 Спомени за Христо Вакарелски от роднини и колеги и заключителна дискусия

Закриване на конференцията

Няма коментари: