15 септември 2014 г.

Научна конференция "Българи в чужбина, чужденци в България: институции, организации, общностен живот"


Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН организира научна конференция на тема „Българи в чужбина, чужденци в България: институции, организации, общностен живот“. Във фокуса на изследователските търсения попадат различен тип миграции от и към България, засягащи различни исторически периоди. С пленарни доклади ще се включат известни учени в областта: проф. Юлияна Рот и доц. д-р Анна Кръстева, както и представители на Държавната агенция за българите в чужбина и Държавната агенция за бежанците.

Конференцията ще се проведе на 29 – 30.09.2014 г. в София, ИЕФЕМ, ул. „Московска“ 6А, Зала 19.

Заповядайте!

ПРОГРАМА

29 СЕПТЕМВРИ | ПОНЕДЕЛНИК

9:00 | РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

9:30 | ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

9:45-10:15 | ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД                      
Проф. д-р Юлияна Рот (Институт по интеркултурна комуникация, Мюнхенски университет „Лудвиг Максимилиан“, Германия): Идентичности в движение: адаптационни процеси в българската диаспора

І ПАНЕЛ. БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА: ИНСТИТУЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ
10:15-11:45
водещ: гл.ас. д-р Мариянка Борисова


Гл. ас. д-р Таня Матанова (ИЕФЕМ-БАН): Български мигрантски институции в Европа: роля за поддържане при децата на български език, традиции и религия
Гл. ас. д-р Ива Кюркчиева (ИЕФЕМ-БАН): Български училища в Швейцария: инициативи, идентичности и предизвикателства
Д-р Биляна Раева: „Направихме си един остров, на който си мислим, че сме си в България“. Българското училище „Златен век“ в Нюрнберг, Германия
Гл. ас. д-р Ирина Коларска-Младенова (ИЕФЕМ-БАН): Българското училище в Прага: мисия, постижения, конфликти
Д-р Мая Падешка (НИ „Аз Буки“ - МОН): Българските училища зад граница през погледа на една обществена медия (Национално издателство „Аз Буки“ - МОН)

11:45-12:00 | КАФЕ ПАУЗА

ІІ ПАНЕЛ. БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА: ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩНОСТЕН ЖИВОТ
12:00-13:15
водещ: гл.ас. д-р Магдалена Славкова


Доц. д-р Венета Янкова (ШУ „Епископ Константин Преславски“): Българите в Унгария: организации и общностен живот пред предизвикателствата на XXI век
Гл. ас. д-р Лина Гергова и гл. ас. д-р Яна Гергова (ИЕФЕМ-БАН): Медии и миграции (по примера на БУДИЛНИКЪ)
Д-р Галина Минева-Луканова (ИЕФЕМ-БАН): Хорът към българската църква в Берлин и хор „Bulgarian Voices Berlin“ като част от колективни дейности на българи в германската столица
Гл. ас. д-р Мариянка Борисова (ИЕФЕМ-БАН): Случаят Ирландия – български институции и организации

13:15-14:15 | ОБЕДНА ПОЧИВКА

ІІІ ПАНЕЛ. БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА: МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ
14:15-15:30
водещ: гл.ас. д-р Лина Гергова


Гл. ас. д-р Мила Маева (ИЕФЕМ-БАН): Българската миграция към Великобритания от средата на ХІХ в. до 1944 г.
Гл. ас. д-р Магдалена Славкова (ИЕФЕМ-БАН): Миграционни траектории на квалифицираните българи в ИспанияДокт. Елена Генова (Университет Нотингам, Великобритания): Bye Ганьо? Банален национализъм и банален европеизъм във всекидневните практики на българските висококвалифицирани мигранти във Великобритания
Докт. Емил Антонов (ИЕФЕМ-БАН): Български общности в съвременна Япония – специфики и начин на живот в началото на новото хилядолетие

15:30-15:45 | КАФЕ ПАУЗА

15:45-16:15 | ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД
Доц. д-р Анна Кръстева (Нов български университет): Миграция в бяло: от класическата уседналост до космополитния транснационализъм

ІV ПАНЕЛ. МИГРАНТСКИ ОБЩНОСТИ, ИНСТИТУЦИИ, НАСЛЕДСТВА (НАБЛЮДЕНИЯ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЮЖНАТА ГРАНИЦА НА БЪЛГАРИЯ)
16:15-17:30
водещ: гл.ас. д-р Йелис Еролова


Доц. д-р Ирена Бокова (Нов български университет): Институционализиране на традицията – „тракийци“ по произход и по пребиваване
Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева (ИЕФЕМ-БАН): От български бежанци в тракийски българи: тракийското наследство като символен капитал
Гл. ас. д-р Меглена Златкова (ПУ „Паисий Хилендарски“): Двойно гражданство и обучение по български език и култура – форми на институционализация и наследството в Одрин
Доц. д-р Магдалена Елчинова (Нов български университет): Религията като водещ фактор при изразяване на идентичността на истанбулските православни българи

18:00 | ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ
Dobrinka Parusheva, Lina Gergova (eds.). Ritual Year 8: MIGRATIONS. Sofia: Paradigma, 2014.
Йелис Еролова, Магдалена Славкова. Етничност, религия и миграции на циганите в България. София: Парадигма, 2013.

19:З0 | КОКТЕЙЛ


30 СЕПТЕМВРИ | ВТОРНИК

V ПАНЕЛ.  ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА І: БЕСАРАБИЯ И КРИМ
9:00-10:00
водещ: гл.ас. д-р Таня Матанова


Доц. д-р Женя Пимпирева (ИЕФЕМ-БАН): Българската бесарабска диаспора през погледа на медиите на роден език
Гл. ас. д-р Радка Братанова (ИЕФЕМ-БАН): Някои аспекти от културния живот на кримските българи
Гл. ас. д-р Галин Георгиев и гл. ас. д-р Елена Водинчар (ИЕФЕМ-БАН): Стари институции с нови функции. Общоселищните църковни празници у българите от Бесарабия днес

10:00-10:15 | КАФЕ ПАУЗА

10:15-10:45 | ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД
Д-р Йордан Янев (Държавна агенция за българите в чужбина): Българските общности в чужбина и държавната политика към тях – между миналото и бъдещето

VІ ПАНЕЛ. ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА ІІ: РУМЪНИЯ, АЛБАНИЯ, СЪРБИЯ
10:45-12:00
водещ: доц. д-р Владимир Пенчев


Анюта П. Каменова-Борин (Исторически музей – Чипровци): Българските дружества в Банат, Румъния
Доц. д-р Веселка Тончева (ИЕФЕМ-БАН): Животът на една славянска (българска/македонска) общност в Албания: голобърдци в Тирана
Докт. Валентина Неделчева (СУ „Св. Климент Охридски“): Национален съвет на българите в Сърбия – политики и употреби
Гл. ас. д-р Евгения Грънчарова (ИЕФЕМ-БАН): Културните институции в Димитровград (Цариброд): мисия, проблеми, взаимодействия

12:00-13:00 | ОБЕДНА ПОЧИВКА

VІІ ПАНЕЛ. БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА: ПРЕДСТАВИ И ТИПОЛОГИИ
13:00-14:15
водещ: доц. д-р Женя Пимпирева


Добринка Костова (Етнографско-археологически музей, Елхово): Фамилия Баламезови – гордост за Елхово, България и Европа
Доц. д-р Владимир Пенчев(ИЕФЕМ-БАН): Топология на българското в Средна Европа
Снежана Йовева-Димитрова (Национален дарителски фонд „13 века България“): За някои нови модели на интеграция в Австрия и Словакия
Мария Галанова (ИЕФЕМ-БАН): Съдбата на емигранта – актуален щрих в автостереотипните представи на българите днес

14:15-14:30 | КАФЕ ПАУЗА

14:30-15:00 | ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД
Анна Андреева (Държавна агенция за бежанците): Дом на кръстопът – за тези, които идват, и тези, които заминават

VІІІ ПАНЕЛ. ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ: БЕЖАНЦИТЕ
15:00-16:15
водещ: доц. д-р Катя Михайлова


Гл. ас. д-р Йелис Еролова (ИЕФЕМ-БАН): Да си бежанец в България – културни сблъсъци и предизвикателства
Цветелина Христова (Социален център „Хаспел“): Бежанци, трансграничност и интеграция
Доц. д-р Катя Исса (Университет за архитектура, строителство и геодезия): Българската езикова политика по отношение на чужденците в България – студенти, имигранти, бежанци
Константин Панайотов (ИЕФЕМ-БАН): Смай бежанци превзеха селото

16:15-16:30 | КАФЕ ПАУЗА

ІХ ПАНЕЛ. ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ: ОБЩНОСТЕН ЖИВОТ И КУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
16:30-17:45
водещ: гл.ас. д-р Яна Гергова


Доц. д-р Катя Михайлова (ИЕФЕМ-БАН): Поляци в България: институции, организации, общностен живот
Петко Мангачев: Украинската емиграция в България в периода между двете световни войни (1918-1944)
Анита Комитска (ИЕФЕМ-БАН): Италиански културни влияния в България през втората половина на ХХ век
Доц. д-р Петя Банкова (ИЕФЕМ-БАН): Лесно ли е да бъдеш арменец в България?


18:00 | ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

___________________________
Организационен комитет:
гл.ас. д-р Мариянка Борисова (координатор), гл.ас. д-р Лина Гергова, гл.ас. д-р Яна Гергова, гл.ас. д-р Йелис Еролова, гл.ас. д-р Таня Матанова, гл.ас. д-р Магдалена Славкова

Консултативен борд:
доц. д-р Катя Михайлова, доц. д-р Владимир Пенчев, доц. д-р Женя Пимпирева

За контакти:
conference.iefem@abv.bg

Няма коментари: