5 ноември 2014 г.

Докторантски семинар на 11 ноември 2014 г.


Следващото заседание на Докторантския семинар по проект „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности“ ще се проведе на 11 ноември 2014 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 19 на ИЕФЕМ (ул. „Московска“ 6А).

На семинара гл. ас. д-р Ивайло Марков и д-р Виолета Периклиева (ИЕФЕМ) ще представят своята работа по темата: „Нашият“ цар Самуил: културна памет и културни политики в българо-македонското пограничие. Заседанието е посветено на 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил, която беше отбелязана с различни инициативи, включително и от БАН.


Заповядайте!

1 коментар:

Теодора Берова каза...

"Българо-македонско пограничие" - сякаш казвате българо-българско пограничие. Мисля че ""политическата коректност" няма място в науката. Тя и в живия живот няма място. Докога душата българска ще бъде разпокъсвана, не само от чужди, но особено и от свои! Етнологията и фолклористиката са науки от изключително значение - те са плътта на историята. Поздрави и успехи в отговорната ви работа!