6 ноември 2014 г.

Съобщение

Публичното отваряне на офертите за участие в публична покана по реда на глава Осма на ЗОП с предмет: "Осигуряване и продажба на гориво за отопление за нуждите на ИЕФЕМ - БАН" ще се състои на 07.11.2014 г. от 11.00 часа в директорския кабинет в сградата на ИЕФЕМ - БАН (гр. София, ул. Московска 6А).

Няма коментари: