1 декември 2014 г.

Докторантски семинар на 9 декември 2014 г.


Следващото заседание на Докторантския семинар по проект „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности“ ще се проведе на 9 декември 2014 г. (вторник) от 11 часа в ИЕФЕМ (ул. Московска 6А, зала 19). На семинара докторант Галя Грозданова-Радева (ИЕФЕМ) ще представи своята работа по дисертационния си труд на тема: „Фолклорно пеене: модели за усвояване“.

Няма коментари: