2 декември 2014 г.

Сборник „Добре дошли в Киберия! Записки от дигиталния терен“


Сборникът Добре дошли в Киберия! Записки от дигиталния терен“ вече е публикуван и достъпен онлайн в нашия уебсайт (http://iefem.bas.bg/welcome-to-cyberia-2014.html). Сборникът съдържа разширени варианти на доклади, представени на едноименната научна конференция, състояла се на 20 и 21 юни 2013 г. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН.

Представените в сборника текстове изследват и разкриват от различни перспективи динамичната и постоянно разрастваща се киберкултура, която е едновременно процес и резултат на развитието на компютърните и информационните технологии. Избраните теми в публикуваните доклади са разработени и аргументирани с помощта на антропологични, етнологични, фолклористични и етномузикологични обективни изследователски инструменти (продуктивни подходи, методи и средства за обяснение). Сборникът е общата рамка, която свързва тези частични описания и интерпретации на фактите, намерени в Киберия. Съдържанието на сбирката от публикувани доклади по свой начин логично развива предходни изследователски теории и емпирични натрупвания и допринася за изясняване на значимостта на мисленето и дебатите върху киберкултурата.

Лозанка Пейчева


Няма коментари: