13 януари 2015 г.

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР НА 20 ЯНУАРИ 2015 Г.


Следващото заседание на Докторантския семинар по проект „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности“ ще се проведе на 20 януари 2015 г. (вторник) от 11:00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ.

На семинара гл. ас. д-р Яна Гергова (ИЕФЕМ) ще представи своята работа по дисертационния си труд на тема: „Християнските светци лечители в България. Образи, вярвания и ритуални практики“

Заповядайте!
Няма коментари: