18 март 2015 г.

Първа сбирка на семинар „Музика и танц в етноложки изследователски терени“Секция „Етномузикология и етнохореология“ поставя началото на семинар „Музика и танц в етноложки изследователски терени“. Предложената тема ще покаже разнообразието от теренни техники и методологически инструментариум, прилагани от изследователите от секцията в динамично възникващата и променяща се проблематика на теренното етномузиколожко изследване. Индивидуалните презентации на участниците са свързани с различни изследователски задачи и ще разкрият вариации в подхода към набирането и осмислянето на теренния материал.

Първата сбирка на семинара ще се състои на 24 март 2015 г. (вторник) от 15.30 ч. в Зала 19 на ИЕФЕМ-БАН, ул. Московска 6А.

Доц. д-р Наталия Рашкова ще представи проучването

„Музика и миграции. Град Одрин – пространство на пътуващи музикални култури“

Изследването на мигрантски общности на специфичен балкански градски терен (Одрин, Турция) проследява музикалното културно многообразие, характеризира музикалния облик на града и поставя специфичен фокус в областта на градската етномузикология – как музиката на различни мигрантски общности съществува и оставя следи в пространството на града, влиза във взаимодействия с музиката на другите и създава характерна музикална звукова среда.

Заповядайте !

Няма коментари: