25 март 2015 г.

Изследователска работилница „Мобилност. Миграции. Култура” представя „Българските миграции: политики и пътища"

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН организира поредния семинар, провеждан в рамките на проекта Изследователска работилница „Мобилност. Миграции. Култура”. Той ще се проведе  на 31. 03. 2015 г. (вторник) от 17.00 ч. в зала № 19, ул. Московска 6А.

Доц. д-р Анна Кръстева, директор на Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания при НБУ, ще изнесе публична лекция на тема: "Българските миграции: политики и пътища".

На семинара ще има възможност да се проведе дискусия относно новата монография на доц. Кръстева: "От миграция към мобилност. Политики и пътища".

Заповядайте!

Няма коментари: