25 март 2015 г.

Представяне на проекта "Farming Transitions: Pathways towards regional sustainability of agriculture in Europe"

На 31 март 2015 г. (вторник) от 11,00 ч. в зала № 19 на ИЕФЕМ - БАН доц. Мариана Драганова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН ще представи работата по международния проект "Farming Transitions: Pathways towards regional sustainability of agriculture in Europe" с особено внимание към научните подходи и трите български case studies.

Лекцията ще се проведе на съвместно заседание на докторантския семинар по проекта „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности" и научния семинар на проекта „Трансформации на местните селскостопански практики в условията на европеизация и глобализация“.

Предварителна информация за проекта, който ще бъде представен, може да намерите на неговата интернет страница.

Заповядайте!

Няма коментари: