10 май 2015 г.

Експертният съвет по нематериално културно наследство организира среща-разговор
Експертният съвет по нематериално културно наследство организира провеждането на среща-разговор на тема: „Националната система Живи човешки съкровища – България: проблеми и предизвикателства”.

Целта на събитието е да се дискутират свързаните с провеждането на сесиите по системата проблеми, да се отчетат положителните страни, да се откроят трудностите и  потърсят пътища за решението им.

Срещата-разговор ще се проведе на 20 май (сряда) от 11:00 часа в зала № 19 на ИЕФЕМ-БАН (ул. Московска 6А, Княжески дворец).

Заповядайте!

Няма коментари: