22 май 2015 г.

Откриване на етнографска изложба „Багри и звуци от Рила”На 27.05.2015 г. от 12:00 часа във фоайето на Общинска администрация Благоевград екип от Националния етнографски музей при БАН ще открие етнографска изложба под надслов „Багри и звуци от Рила”.

Експозицията представя шевици и празнични женски и мъжки носии от Самоковско, Дупнишко, Кюстендилско и Благоевградско от колекцията на Националния етнографски музей. Съпроводена е от архивни записи на песни от музикалния архив на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

Организирането на изложбата дава възможности да се представят етнографските традиции от района на Рила планина, да се популяризира туристическата дестинация, да се засилят културните изяви, свързани с регионалната идентичност. С това се затвърждава самочувствието на хората от района на Рила и се възпитава любов към народната традиция, утвърждават се връзките със специализираните институти на БАН, които могат да оказват необходимата научна експертиза в подкрепа на туризма и социално-икономическото развитие на рилските общини.

Изложбата ще бъде открита от доц. Петко Христов – Директор на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

Изявата се организира от Агенция за регионално развитие на Рила с подкрепата на Мобилтел ЕАД, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и община Благоевград.

Няма коментари: