22 май 2015 г.

Националната система „Живи човешки съкровища – България: проблеми и предизвикателства“ събра експерти в национална среща
На 20 май 2015 година в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН се проведе инициирана от Експертния съвет по нематериално културно наследство при Института среща-разговор на тема: „Националната система Живи човешки съкровища – България: проблеми и предизвикателства”.

Целта на срещата бе да се откроят от хората, ангажирани с провеждането на сесиите на системата в страната, както проблемите в реализацията, така и положителните страни. Дали българската общественост счита за целесъобразно българската държава да поддържа Националната система като една от основните си културни политики в областта на нематериалното културно наследство на страната, беше един от проблемите, чието решение се обсъждаше.

Основният извод от срещата, по който участниците бяха единодушни, е, че Националната система Живи човешки съкровища – България е важна за страната и през годините е доказала своето място в процесите по опазване на нематериалното културно наследство. Участниците откроиха мястото на вписването на елементи на нематериалното културно наследство в Национална представителна листа, което се извършва по системата като съществена културна политика. Тя е насочена към осигуряване на видимост, което от своя страна активира интереса на локалните общности към опазването на собственото им нематериално културно наследство. Успоредно с това се отчетоха и някои проблеми и трудности при реализирането на системата и на национално, и на областно равнище.

В срещата взеха участие представители на 13 области в страната, както следва: Видин, Враца, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София-област, Велико Търново. Участниците представляваха областни администрации, регионални експертни читалищни центрове, регионални исторически музеи по места. Повечето от областите имаха по няколко представители, работещи съответно в различни институции. В срещата-разговор се включиха също представители на Националния съвет по нематериално културно наследство при Министъра на културата, журналисти и експерти от Експертния съвет по нематериално културно наследство, автори на методологията на Системата Живи човешки съкровища – България.

В заключение специалистите изразиха увереност, че българската държава, в лицето на ръководството на Министерство на културата, ще продължи да поддържа актуалността на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство.

Няма коментари: