21 февруари 2016 г.

„Музикално-танцовото наследство на българите в Западните покрайнини: традиция и иновации”

На 16 февруари 2016 г. (вторник) от 16.00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН се проведе поредното събитие от семинара „Музика и танц в етноложки изследователски терени“ на секция „Етномузикология и етнохореология“. Гл. ас. д-р Евгения Грънчарова представи проучването

  „Музикално-танцовото наследство на българите в Западните покрайнини: традиция и иновации”

Хоро на Илинден в Борово - 2011  г.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В теренното изследване се акцентира върху музикално-танцовата култура на българите в Димитровградско (Царибродско), Република Сърбия, чрез живия спомен за старата традиция и продължаващата жизнена практика. Българската общност в Западните покрайнини има не само богато историческо и културно минало, но притежава и съвременен културен календар, който представя нейното традиционно музикално-танцово наследство. Изследването е ориентирано към неговите особености – доколко музиката и българското хоро са запазили своите етнически характеристики и какви иновации са настъпили.

Покана 16.02.2016

Няма коментари: