21 февруари 2016 г.

Представяне на сборника „Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна“

На 10 февруари, в Зала 19 на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, сдружение „Европейски пространства 21“ Русе представи на научния сборник

„Страдание и спасение.
Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна“

Pametta Front


Съставител и редактор: проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей Русе
Водещ: доц. д-р Даниела Колева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“Сборникът съдържа устни разкази на еврейските общности за самите тях и живота им в Русе, Шумен и Варна. Разказите са резултат от теренно проучване, проведено през пролетта на 2015 г. То отразява не само състоянието на градските общности на евреите в Русе, Шумен и Варна, но осветлява паметта за тях, описва хора и събития, отнасящи се и за онази част от българските евреи, които днес живеят в държавата Израел. Тридесет наши сънародници – 17 жени и 13 мъже, чрез своите разкази и спомени изграждат впечатляващ териториален обхват на проучването, който в действителност покрива картата на страната.

Разказите са подредени в осем глави: Детство, Семейство, Квартал, Празници, Страдания, Всекидневие, Работа, Обетованата земя. Те съответстват на различните антропологически категории и представят чуто или преживяно от първо лице. Хронологията в книгата е съобразена единствено с битието в житейските цикли и поради това във всяка отделна глава може да се проследи картината за свят на различните поколения хора.

Като специфично средство в изследването се очертава използването на визуално-антропологическия подход, защото позволява да се разкрие визуалната, семиотичната и социалната логика на събраната колекция от снимки.

Онлайн изданието е публикувано на: pametta.comСборникът е част от проект „СТРАДАНИЕ И СПАСЕНИЕ. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“ на сдружение „Европейски пространства 21“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Целта на проекта е да допринесе за ограничаване на расизма, ксенофобията и словото на омразата чрез съхраняване на местната културна памет и въвличане на млади хора.

Сдружение „Европейски пространства 21“ извършва дейност в обществена полза и работи в Русе от 1999 г.  Фокусира се върху дейности, свързани с хора, общество, медии и изкуства. Реализира проекти за съхраняване и популяризиране на местната памет.


Няма коментари: