21 февруари 2016 г.

Представяне на книгата „Българите от Голо бърдо, Албания“, част III, Песни и песенна традиция

На 16 февруари 2016 г. в Големия салон на Българската академия на науките се състоя представянето на книгата на
доц. д-р Веселка Тончева

„БЪЛГАРИТЕ ОТ ГОЛО БЪРДО, АЛБАНИЯ“, ЧАСТ 3,
ПЕСНИ И ПЕСЕННА ТРАДИЦИЯ
София, 2016, Рекламно-издателска къща „Род“

Голо-Бърдо-3-част-корица

Книгата „Песни и песенна традиция“ е трета част на поредицата „Българите от Голо бърдо, Албания“ и се явява естествено, необходимо и по-тясно специализирано продължение на предходните две части (2009, 2011). За разлика от първа и втора част, които са по-общо етнологически, тук изследването е фокусирано върху песента, нейната роля и значение в общността и музикалните ѝ белези, подходът е музикалноантропологически и етномузикологически.

В книгата е включен и особено ценен дял „Приложения“, съдържащ 134 нотирани песенни образци, които за първи път се записват и публикуват не само в България, но и на Балканите, и имат и висока практическа стойност.

 
Българите от Голо Бърдо живеят вече повече от един век административно и териториално като албански граждани. Традиционната им култура, функционирала относително пълноценно в изолирано, затворено пространство до 1991 г., се трансформира след демократичните промени в Албания. Миграцията в градовете е причина за забравяне на традиционните песни, на обредността, на локалното фолклорно знание. Затова и поредицата „Българите от Голо Бърдо, Албания“ е важна като документ, фиксиране и трансмисия на тази стара българска фолклорна култура.

Няма коментари: