5 април 2016 г.

Лекция „Водата в българския традиционен лечителски обред русалии и калушари – образи на психето, образи на Анима. Аналитичнопсихологически дискурси"

На 17 март 2016 г. (четвъртък) от 16.00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ-БАН, ул. „Московска“ 6А по научния проект на секция „Историческа етнология“ „Семинари по аналитичнопсихологическа антропология“, с ръководител проф. д.ф.н. Анатол Анчев, бе изнесена лекция на тема:

„Водата в българския традиционен лечителски обред русалии и калушари – образи на психето, образи на Анима. Аналитичнопсихологически дискурси”
17.03.2016
Отворената лекция по проекта „Семинари по аналитичнопсихологическа антропология“ (САПА) е посветена на темата на водата и женския митологичен персонаж русалки в българския традиционен лечителски обреден комплекс русалии. Ще бъдат представени различни митологични паралели на символите на женското начало, присъстващи в ритуала, свързани с елемента вода и ще бъде направен психологически прочит на лечебния ритуал. Ще бъдат показани различни психологически паралели между русалките и архетипа на Анима в аналитичната психология и ще се обсъди каква е психотерапевтичната функция на ритуала.

Водещ: Михаела Виденова, психолог, редовен докторант в ИЕФЕМ-БАН, секция „Историческа етнология“.
Лого САПА

Няма коментари: