7 юни 2016 г.

Лекция на американския етномузиколог проф. Тимъти Райс пред семинара „Музика и танц в етноложки изследователски терени“

На 10 май 2016 г. (вторник) от 16:00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН, ул. „Московска“ 6А, гостува проф. Тимъти Райс от Калифорнийския университет в Лос Анджелис, САЩ, чуждестранен член на БАН, доктор хонорис кауза на СУ „Св. Климент Охридски“. Гостите имаха възможността да чуят неговата лекция пред семинара „Музика и танц в етноложки изследователски терени“ на тема

„Четири парадигми за етнографско изследване
на българското музикално преживяване“

Научната биография на проф. Райс, един от водещите учени в областта на етномузикологията, повече от четири десетилетия е свързана с теренна работа и изследване на българската традиционна музика. Той обобщи вижданията (своите и на българите) за „музикалното преживяване“ от теоретичните перспективи на когнитивната антропология, семиотиката, феноменологията, сетивните телесни възприятия.

Наред с десетките студии и статии в реномирани периодични издания (Ethnomusicology, Yearbook for Traditional Music, Ethnomusicology Forum, Journal of American Folklore и др.) проф. Райс публикува монографични изследвания със съществен принос в развитието на етномузикологията като научна област: May it Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music (University of Chicago Press, 1994), Music in Bulgaria: Experiencing Music, Expressing Culture (Oxford University Press, 2004). Последната му книга Ethnomusicology: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2014) е посветена на теоретични и методологически проблеми. Той е редактор-съосновател на десеттомната Garland Encyclopedia of World Music, редактор на научното списание Ethnomusicology (1981–1984), президент на американското Общество за етномузикология (2003–2005), член на изпълнителния борд на Международния съвет за традиционна музика (2007–2013), директор на Музикалното училище „Хърб Алпърт“ към Калифорнийския университет в Лос Анджелис (2007–2013).Няма коментари: