7 юни 2016 г.

„Нематериалното културно наследство на Полша – аспекти на културната политика, запазването му и проектите за дигитализация”

На 10 май  2016 г. /вторник/ от 10:00 ч. в заседателната зала на ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, ет. 7, се проведе лекция от семинара „Нематериално културно наследство” на тема:

„Нематериалното културно наследство на Полша – аспекти на културната политика, запазването му и проектите за дигитализация”

Лектор беше Теодора Конах, Институт по култура на Ягелонския университет Краков, Полша.Лекцията с презентация бе посветена на нематериалното културно наследство на Полша. Полша от неотдавна създава свой национален регистър на НКН и това дава възможност пряко да се наблюдават и анализират проблемите около неговото изготвяне. В предлаганата лекция те са структурирани на няколко равнища: административните процеси по създаването на национален списък, аспекти на правната защита на НКН в полската културна политика, приоритети при създаването на националния репрезентативен списък на НКН, дигитални проекти за промоция на НКН. Засяга се и един специфичен проблем, свързан с НКН на териториите с т. нар. прекъсната историческа принадлежност.
Няма коментари: