7 юни 2016 г.

Представяне на резултатите от първи етап на проекта „Културно наследство в миграция“

На 17 май 2016 г., вторник, от 16:00 ч. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН бяха представени резултатите от едногодишните изследвания на екип учени в рамките на проекта

„Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“


През първата година от работата си учените, ръководени от доц. д-р Владимир Пенчев, проведоха проучвания след българските мигрантски общности в Италия, Германия, Испания, Португалия, Великобритания, Ирландия, Швеция, Норвегия, Финландия, Дания и САЩ. Основният проблем, с който изследователите се занимават, е как създадените от емигриралите ни сънародници институции като училища, асоциации, фолклорни клубове, църкви и пр. успяват да съхранят, конструират, ревитализират, предадат на поколенията и популяризират сред местните публики българското културно наследство. Екипът се обединява около твърдението, че ключовите елементи на културното наследство, които играят консолидираща и институционализираща роля сред българите зад граница са езикът, фолклорът, кулинарията и календарът (граждански, традиционен и църковен).

В рамките на семинара беше представена и първа част на етнографски филм, съдържащ теренни материали и изследователски обобщения.

Няма коментари: