7 юни 2016 г.

Излезе научният сборник „Roma Culture: Myths and Realities“

Том 3 от англоезичната поредица за ромите, с редактори Христо Кючуков и Иън Ханкок, е озаглавен
„Ромската култура: митове и реалности“
(Roma Culture: Myths and Realities)


Редактори са Елена Марушиакова и Веселин Попов от ИЕФЕМ – БАН. Целта на книгата е да се коригират някои широко разпространени стереотипни възприятия за ромската култура, както и да се намери обща точка и съгласуваност между академични знания и социални и културни реалности. Разгледани са избрани сфери на етническата култура на ромските общности, живеещи в страните от Източна Европа или мигрирали на Запад. Екипът на авторите включва изтъкнати учени, заедно с изследователи в началото на кариерата им, работещи в областта на ромските изследвания.

Съдържание

Елена Марушиакова и Веселин Попов: Кои са ромите?
Елена Марушиакова и Веселин Попов: Ромската култура: проблеми и предизвикателства
Христо Кючуков: Ромски език: проблеми на своята кодификацията му
София Захова: Ромската литература: исторически тенденции и предизвикателства на интернационализация
Каръл Силвърман: Ромската музика: теоретични постижения и европейски политически предизвикателства
Николай Бесонов: Ромският театър: основаване и творчески път
Надежда Белугина: Ромският театър: от гледна точка на вътрешния човек
Елена Марушиакова и Веселин Попов: Ромски музеи в Източна Европа
Адам Бартош: Колекцията на ромите в Етнографския музей в Тарнов
Яна Хорватова и Алица Херакова: Музей на ромската култура в Бърно
Киприян Некула: Музей на ромите в Букурещ
Александър Маринов: Romanipe: ромски идентичности в миграция
Елена Марушиакова и Веселин Попов: Ромската култура и ромските политики

Сборникът може да се купи от тук на цена от 82.80 евро:
http://lincom-shop.eu/Roma-03-Roma-Culture-Myths-and-Realities/en

Няма коментари: