4 октомври 2016 г.

„С две родини, два езика, две култури…“

На 4 октомври /вторник/ от 17:00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ-БАН се състоя премиерата на книгата на гл. ас. д-р Таня Матанова

„С две родини, два езика, две култури…“
Поколението от смесен брак – идентичност и етнокултурни характеристики
Страниците на това първо за авторката българско монографично издание запознават читателя, от една страна, с някои аспекти от общностния живот на руснаците и украинците в България и  техните етнични мигрантски институции. От друга страна, е обърнато внимание на поколението, родено в българо-руски и българо-украински бракове в България, сключени от втората половина на ХХ век до началото на ХХІ век, както и на общуването, дейностите и социалната свързаност на младежките структури към етничните дружества на мигрантските руска и украинска общности в страната. В текста се разглеждат някои особености на индивидуалната и колективната идентификации на анкетираните личности с биетничен произход, техните представи за родина, но също и пространствата за контактуване с културите на родителите им в семейна среда, в мигрантската общност или в българското общество.

Тъй като  децата от смесените бракове (не само от украино-български и руско-български) остават досега извън полезрението на българските изследователи като обект на научни разработки, представените в тази книга резултати и разработен изследователски инструментариум могат да бъдат ползвани и за бъдещи изследвания върху биетничните личности в по-широк славянски и европейски контекст.

 Таня Матанова е родена в гр. Сливен. Завършва етнология в Хайделбергския университет „Рупрехт-Карл” и защитава дисертацията си като редовен докторант към Института за Етнология и Фолклористика с Етнографски музей при БАН. В същия институт работи като етнолог, средоточвайки своите изследвания върху смесените бракове и тяхното поколение. Работата й е насочена към изследването на представите за родина на български мигранти, български мигрантски институции в чужбина, както и същите на руснаци и украинци в България. По време на следването си в Германия придобива опит в работата с български мигранти в Германия и деца от най-различен интеретничен произход. Интересите й са насочени също и към изследвания в областта на кулинарната антропология, материалната култура, българското културно наследство и православните поклоннически практики.


Няма коментари: