4 октомври 2016 г.

Още пет дни за изложбата „Национално по форма, социалистическо по съдържание“

До неделя, 9 октомври посетителите на Националния етнографски музей могат да видят изложбата „Национално по форма, социалистическо по съдържание“.

Експозицията по идея на Димитър Василев представя част от промените в народното творчество и приложното изкуство от 1948 до 1956 г, като показва част от налаганата политика в културната сфера.

Изложбата е ориентирана към публиката, родена след демократичните промени, която не е живяла във времето на социализма, както и към хората с ярки спомени от това време. Гостите от чужбина ще могат да се докоснат до непозната за тях тематика, или пък да направят паралели с културните изменения при подобните политически системи в техните страни. Всички основни текстове са цитати от изкуствоведи и художници от това време и представят идеите, които се налагат през този период.


Представени са 28 експоната от фонда на музея Националния етнографски музей, изработени в периода 1948 – 1956 г., голяма част от които се представят за първи път на публиката. Чрез техники като дърворезба, точена керамика, кована мед, тъкачество, филингран (ювелирна техника) посетителите могат  видят как се предава  налаганата идеологическа постановка от това време. Култът към вожда, чрез образите на Сталин и Георги Димитров, символи като петолъчка, сърп и чук, послания като „мир“, „труд“ и „дружба“ са част от тематиката изобразена върху предмети от традиционния бит на населението. Бъклици, хурки, стомни, медни сахани, обредни хлябове, сребърни бижута, килим, писан сандък са сред експонатите, включени в изложбата. Като акцент могат да се видят и предмети, част от изложбата „Българското народно творчество“ от 1951 г., подготвена да представи на вътрешната и международна сцена новото лице на българското народно и приложно изкуство, „национално по форма и социалистическо по съдържание“.
Един от включените в изложбата цитати, класически за времето на културни трансформации:
Ние говорим за изкуство национално по форма. Говорим за наше, самобитно приложно изкуство, свързано с народа и отразяващо реалистично неговите мисли и въжделения, неговия пълнокръвен живот, неговия труд и борбата му за изграждане на социализъм.
Димитър Друмев, 1951 г.

Изложбата се реализира с подкрепата на Министерство на културата.

Екип на изложбата:
Автор: Димитър Василев
Екип: Илиана Страхилова, Силвия Божилова
Дизайн: Силвия Божилова


Няма коментари: