30 декември 2016 г.

Представяне на книгата „Проф. Михайло Иванович Парашчук – украински скулптор и виден обществен деец (1878-1963)“

На 22 декември 2016 г. от 14:30 в зала 19 на ИЕФЕН – БАН, Посолството на Украйна в Република България организира представянето на документалния сборник

„Проф.Михайло Иванович Парашчук
– украински скулптор и виден обществен деец (1878-1963)„

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d1%83%d0%ba

Документалният сборник „Проф.Михайло Иванович Парашчук – украински скулптор и виден обществен деец (1878-1963)„  е съвместен продукт на плодовитата работа на г-жа Емине Хакова, дългогодишен архивист – старши експерт в Централния държавен архив на България и на д-р Виталий Москаленко – дипломат, специалист-балканист.
Михайло Парашчук беше не само виден скулптор, произведенията на когото украсчват главните сгради в българската столица и големите градове в страната, но и дипломат на Украйна. Включените в сборника материали обхващат дългия период – от 1917 до 2008 г. Голям интерес представляват малко известните писма, бележки и статии от биографичен характер, както и материалите, разкриващи извънредно плодотворната творческа и обществено-политическа дейност на Михайло Парашчук в България.
Книгата е плод на продължителна и усилена научна работа на авторите и представлява своеобразна енциклопедия на двустранните контакти, както и уникален летопис на обществения, политическия и културен живот в България и Украйна, а също и в широк европейски контекст.
На представянето присъстваха и взеха думата извънредния и пълномощен посланик на Украйна в Република България Н. пр. г-н Микола Балтажи, почетния консул на Украйна в гр. Русе Пламен Бобоков, ръководителят на Сдружението на украинските организации г-жа Олена Коцева, доцент Райна Камберова от катедрата по украинистика в Софийския университет, председателят  на Съюза на архитектите в България арх. Георги Бакалов, проф. Михайло Станчев от Харковския  университет.

Няма коментари: