30 декември 2016 г.

Представяне на книгата „Архетипът на ковача“

На 22 декември 2016 г. (четвъртък) от 18.00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН, ул. Московска 6А, се състоя представянето на книгата на проф. д.ф.н. Анатол Анчев

„Архетипът на Ковача”

kovach-korica

Издателство „Леге Артис”, Плевен, поредица „Юнг & последователи”. Книгата ще бъде представена от: проф. д.и.н. Рачко Попов от ИЕФЕМ – БАН и Петя Хорозова от Българското общество по аналитична психология „К. Г. Юнг”.
От аналитичнопсихологическа гледна точка образът на Ковача представя дългия път на индивидуация на личността. Този път започва още от откриването на залежите в земните недра, изкопаването на рудата и добиването на метала, минава през първичната подготовка и обработка на желязото, изковаването и допълнителната обработка на железния предмет и завършва с включването в употреба на изработения предмет и отчитане на реалната полза от него. Това е цялостен процес от откриването на психичния проблем до разрешаването му и оцелостяването на личността, като по този сложен и криволичещ път, освен с проблеми и конфликти, всяко аналитично преживяване е свързано с всички други.

kovach


Анатол Анчев е професор в Института за етнология и фолклористика към БАН, доктор на филологическите науки, създател и ръководител на „Семинари по аналитичнопсихологическа антропология“.

Няма коментари: