28 декември 2016 г.

За параметрите на една възможна Ethnologia Mediaevalia Balkanica

На 22 ноември 2016 г. от 16 часа в заседателната зала на ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, ет. 7 се проведе лекция на д-р Цветелина Димитрова на тема

„История, святост, фолклор: българо-сръбски паралели в културния ареал на Печката патриаршия или за параметрите на една възможна Ethnologia Mediaevalia Balkanica“

Лекциата е част от семинара „Фолклорна словесност – традиции, състояние, тенденции“ на секция „Антропология на словесните традиции“ към ИЕФЕМ – БАН.

%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b8%d1%8f 

Цветелина Димитрова работи като главен асистент в секция „Антропология на словесните традиции“ към ИЕФЕМ – БАН. Специализирала е в Полша и Италия, където е изнасяла и лекции. Автор е на редица студии и статии на български и чуждестранни издания, както и на монографията „Народната история между устност и писменост“. Съвместно с Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“ е участвала в теренни проучвания в областта на Горен Рупчос (1999-2001) и района на град Самоков (2004-2010). Научните ѝ интереси са в сферата на колективната памет, фолклорната история, локалната култура и идентичност.


Няма коментари: