28 декември 2016 г.

Митологичен архетип. Видове архетипи в сравнителната митология

На 25 ноември 2016 г. (петък) от  16.00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ-БАН, ул. „Московска“ 6А беше изнесена лекция на тема:

„Митологичен архетип.  Видове архетипи в сравнителната митология
(акцент върху староскандинавската митология)”


Лекцията е част от научния проект „Семинари по аналитичнопсихологическа антропология“ на секция „Историческа етнология“, с ръководител проф. д.ф.н. Анатол Анчев.

Константин Колев е докторант в НБУ по програмата „Изкуствознание и визуални изследвания” в Департамент по изкуствознание и история на културата.
Лекторът разглежда митологичните архетипи в две направления:
1. Същност на архетипа в сравнителната митология (с акцент в староскандинавската митология):
– архетипът като първообраз, асоцииран с колективното съзнание и опита на общност;
– архетипът като компонент на колективното несъзнавано във формата на образ (Юнг);
– архетипът като универсален символ и мотив в мисленето и културите (Леви-Брюл);
– архетипът като определен модел (образец) в митовете на много общности (Леви-Строс);
– архетипът като повторение като символичен белег във въображението на мита (Елиаде).
2. Архетип и човешки актове в мита:
– бракосъчетанието-плодородието (брудлауп, клетва – Вар, Ньорд-Скади; Браги-Идун);
– пир (при мир след сражение Вани-Аси; медовина/ амброзия);
– двубой/ сражение (Аси-Вани; богове-великани/ чудовища; герой-чудовище; берсерки);
– инициация на воин (спартанец, викинг, берсерк);
– коронясване и възкачване на владетел (раджа, войнски стълкновения, Один);
– строеж на дворци/ сгради/ свещен храм (Асгард);
– пътуването.
Константин Колев пише дисертация на тема „Архетипът на пътя в староскандинавската митология и изкуство“. Публикува в областта на сравнителната митология и историческо-културните отношения между Скандинавия и Източна Европа през Средновековието, има 3 издадени книги и научни и научно-популярни статии и студии в български и международни издания. Владее осем езика – шведски, норвежки, датски, фински, испански, английски, руски и български.

Няма коментари: