19 ноември 2011 г.

Конференция "МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА: НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ"

София, ИЕФЕМ-БАН, ул. „Г. Бончев” бл.6 (Издателство на БАН), ет. 7, 2-3 декември 2011 г.

ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА: наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

Проект на ИЕФЕМ-БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания”
ПРОГРАМА

2 декември 2011 г. (петък)
9:00–9:15 Регистрация
9:15–9:45 ч. Откриване на конференцията
Валентина Ганева-Райчева (ИЕФЕМ – БАН) – Проектът „Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия”

9:45–11:15 ч. Първа сесия
МИГРАЦИИ, СВИДЕТЕЛСТВА И НАРАТИВИ
Водещ: Наталия Рашкова
Ваня Стоянова (Институт за исторически изследвания – БАН) – Изселвания на българите от Източна Тракия след Балканските войни – исторически и историографски аспекти
Магдалена Елчинова (НБУ) – Преосмисляне на травматичния опит във всекидневните дискурси: наративите за изселването на българските турци в Турция в перспективата на времето
Николай Вуков (ИЕФЕМ – БАН) – Изселвания, памет и възпоменателни завръщания. Отбелязването на т. нар. възродителен процес в България и политиките на паметта
Мила Маева (ИЕФЕМ – БАН) – Миграция и мобилност на български турци - преселници в края на ХХ и началото на ХХI в.
10:45–11:15 ч. Дискусия

11:15–11:30 ч. Кафе-пауза

11:30–13:00 ч. Втора сесия
МИГРАЦИИ, ГРАНИЦИ И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ В ПОГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ
Водещ: Николай Вуков
Стойка Пенкова (ПУ “Паисий Хилендарски”)Социоанализа на граничността: върху два казуса от двете страни на българо-турската граница
Меглена Златкова (ПУ “Паисий Хилендарски”) – Градът и границите: пространства на миграции
Лина Гергова (ИЕФЕМ – БАН) – Миграции, мигрантски общности и градско развитие през ХХ в. (По примери от Хасково)
Красимира Узунова (РИМ – Хасково) – Миграциите на българското население от Западна и Източна Тракия в Хасковския регион
12:30-13:00 ч. Дискусия

13:00–14:15 ч. Обяд

14:15–15:45 ч. Трета сесия
МИГРАЦИИ, КУЛТУРНИ ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Водещ: Лина Гергова
Наталия Рашкова (ИЕФЕМ – БАН) – Миграции и музика: пространствени и времеви параметри
Бехрин Шопова (ИЕФЕМ – БАН) – Музикантът Мустафа: между село Горна Хубавка и Мелбърн
Панайот Маджаров (Тракийски научен институт) – Добросъседство и културни влияния между народностите, населявали Източна Тракия до началото на ХХ в.
Велислава Ботова (НБУ) – Семейство и брак при турците в Кърджалийско
15:15–15:45 ч. Дискусия

15:45–16:00 ч. Кафе-пауза

16:00–17:30 ч. Кръгла маса
ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ: ПРЕДПОСТАВКИ, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ
Водещи: Валентина Ганева-Райчева и Меглена Златкова
С участието на:
Димитър Станчев (Дирекция „Съседни страни” – МВнР)
МОМН (Дирекция „Висше образование”)
МРРБ (Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”)
Калина Пеева (Институт за балканистика с Център по тракология „Ал. Фол”  – БАН)
Дарина Билярска (Централен държавен архив)


3 декември 2011 г. (събота)
9:30–11:00 ч. Четвърта сесия
МИГРАЦИИ, ПАМЕТ, НАСЛЕДСТВА
Водещ: Магдалена Елчинова
Пламен Бочков (НБУ) – Българските турци, изселници в Измир – миграцията като разказ
Дарина Билярска (Централен държавен архив) – „Срещата на поколенията” (ЦДА медиатор на връзката между поколенията)
Валентина Ганева-Райчева (ИЕФЕМ – БАН) – Миграции и институции: политики и практики при конструиране на памет и наследство
Садрие Гюнеш (Йълдъз технически университет – Истанбул) – Езиковaтa ситуация на изселниците от 1989 г.  през призмата на  понятията билингвизъм, диглосия и езикова интерференция
10:30–11:00 ч. Дискусия

11:00–11:15 ч. Кафе-пауза

11:15–12.45 ч. Пета сесия
МИГРАЦИИ, ТЕРИТОРИИ, КУЛТУРИ
Водещ: Стойка Пенкова
Ирена Бокова (НБУ) – Тракия – географска област, политически граници и символни територии
Стоян Шиваров (Национална библиотека “Св.св. Кирил и Методий”) – Установяване на картата на българските селища в Мала Азия. Миграцията като загуба на родова памет
Константин Панайотов (ИЕФЕМ – БАН) – Терзи Хюсеин – или за края на културата
Елена Митева (Исторически музей – Свиленград) – За границата, която свързва и разделя (Наблюдения от Свиленград)
12:15–12:45 ч. Дискусия

13:00 ч. Закриване на конференцията


Снимки от конференцията

І ден - 2 декември 2011 г. (петък)

ІІ ден - 3 декември 2011 г. (събота)


Няма коментари: