4 ноември 2013 г.

Международна научна конференция „Изследване на културното наследство - състояние, резултати, перспективи” (11 - 12 ноември 2013) в ИЕФЕМ – БАННАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
в рамките на

ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО В ИЕФЕМ
БАН 2013

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО –
СЪСТОЯНИЕ, РЕЗУЛТАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ
София, 1112 ноември 2013 г.
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей,
ул. „Московска” № 6А, зала № 19

 ПОНЕДЕЛНИК, 11 НОЕМВРИ 2013

8:45 – 9:00 Регистрация на участниците
9:00 – Откриване на конференцията

9:10 – 11:10
Културното наследство – политики и стратегии
Водещ: Лозанка Пейчева
Между локалното и глобалното: културно наследство и културни политики в България Добринка Парушева, ПУ „Паисий Хилендарски” / ИБЦТ – БАН  
Наследството като инструмент в местни и регионални политики (Наблюдения по южната граница на България) – Валентина Ганева-Райчева, ИЕФЕМ – БАН 
Културно наследство като проект: наследници и местно развитиеМеглена Златкова, ПУ „Паисий Хилендарски” 
Валоризация на наследството – Елица Стоилова, ПУ „Паисий Хилендарски” / Технически университет, Айндховен, Холандия  
Дискусия
11:10 – 11:30 – Кафе пауза

11:30-13:30
Локални практики и употреби на културното наследство
Водещ: Светла Ракшиева
Локалното културно-историческо наследство и локалната идентичност - степени на интензивност (по примера на гр. Етрополе) – Веселин Тепавичаров, СУ „Св. Климент Охридски
Локална памет и идентичност - един частен случай (по примера на Чиловите дни в с. Славейно, обл. Смолян) – Виолета Коцева, СУ „Св. Климент Охридски
Маскарадните игри на Сирница в село Турия: пример за конструиране и инструментализиране на локално културно наследство – Иванка Петрова, ИЕФЕМ – БАН
Образи на културно-историческото наследство в една съвременна сватба – Милена Маринова, Галин Георгиев, ИЕФЕМ – БАН
Дискусия

13:30 – 14:30 ч. – Обедна почивка

14:30 – 19:00 ч.
Предизвикателства на нематериалното културно наследство
Водещ: Петър Петров
Нематериално културно наследство – що е то, как се появи и какви проблеми създава – Петър Петров, ИЕФЕМ – БАН
Modelling of the Intangible Cultural Heritage: Policy, Knowledge and Perceptions Мирослава Лукич-Крстанович, Етнографски институт – САНУ
„Живи човешки съкровища – България” между Копривщица и Чудесата на България: Проблеми на опазването на нематериалното културно наследство в България – Ива Станоева, ИЕФЕМ – БАН
Мартеницата и включването й в Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството Албена Георгиева, ИЕФЕМ – БАН
Дискусия
 16:30 – 17:00 ч. – Кафе пауза

Народната музика като нематериално културно наследство: конструиране и употребиЛозанка Пейчева, ИЕФЕМ – БАН
Музикалните фолклорни традиции в Родопите – носители на нематериалното културно наследство и атрактивни туристически ресурси Вера Николова, СУ „Св. Климент Охридски”
Intangible Cultural Heritage from a Non-bureaucratic View Лиляна Гаврилович, Етнографски институт – САНУ / Университет в Белград
От природа към наследство: природно наследство и местно развитие в един район на българо-сръбското пограничие – Ивайло Марков, ИЕФЕМ – БАН
Дискусия
19:30 ч. – Вечеря за участниците


ВТОРНИК, 12 НОЕМВРИ 2013

9:00 – 11:00 ч.
Институции, инфраструктура, инструменти
Водещ: Светла Казаларска
Изследователската инфраструктура на културното наследство Иван Кабаков, СУ „Св. Климент Охридски”
Музеят и дефинирането на понятието „етнографско наследство” Светла Ракшиева, ИЕФЕМ – БАН
Народните читлища и защитата на нематериалното културно наследство Силва Хачерян, Министерство на културата
Архитектурни паметници in situ. Възможности в Ивайловградско – Димитър Василев, ИЕФЕМ – БАН
Дискусия

11 – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 – 13:30 ч.
Медии и репрезентации
Водещ: Николай Вуков
Локално културно наследство и експонирането му в киберпространството (едно село на банатски българи в България) Валентина Васева, ИЕФЕМ – БАН
Културното наследство на българската бесарабска диаспора в медиите на роден език Женя Пимпирева, ИЕФЕМ – БАН

Паметта за културно-историческото наследство на тракийските бежанци в град Кърджали – Мария Маркова, ИЕФЕМ – БАН

Краеведските изследвания и локалното културно наследство – Соня Средкова, ИЕФЕМ – БАН
Дискусия

13:30 – 14:30 ч. – Обедна почивка

14:30 – 15:00 ч. Представяне на проектa „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности”, разработван в ИЕФЕМ – БАН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

15:00 – 18:30 ч.
Наследството – желано, оспорвано, отхвърляно. Конфликтни полета
Водещ: Иванка Петрова
Завръщането на Орфей Евгения Троева, ИЕФЕМ–БАН
Панагюрското златно съкровище като пример за оспорвана културна ценност – Златина Богданова, ИЕФЕМ – БАН
Текст и хипертекст ІV. Обреди vs изследователиКонстантин Рангочев, Асоциация за антропология, етнология и фолклористка „ОНГЪЛ”

16:30 – 17:00 ч. – Кафе пауза
Частна собственост vs. културна собственост и културно наследство. Етнографско изследване на Стария град на Несебър – Ана Лулева, ИЕФЕМ–БАН
What to Do with Socialist Heritage? Memory, Nostalgia and Museum Practices in Recent Years – Срджан Радович, Етнографски институт – САНУ
„Наследството” на социализма: теоретични и методологични предизвикателства – Николай Вуков, ИЕФЕМ – БАН
Дискусия

18:30 ч. – Заключителна дискусия и закриване на конференциятаОрганизационен комитет

доц. д-р Иванка Петрова, координатир
проф. д. изк. Лозанка Пейчева
гл. ас. д-р Петър Петров
гл. ас. д-р Лина Гергова
гл. ас. д-р Светла Казаларска

Няма коментари: