15 юли 2014 г.

Представяне на сборника „Български фолклор от Северното Приазовие“
ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙБАН
и ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

имат удоволствието да Ви поканят на поредната среща на

Научно-изследователска работилница „Мобилност. Миграции. Култура“,
която ще се състои на 22 юли 2014 г. (вторник) от 17.00 часа в Зала № 19
на ИЕФЕМ–БАН, ул. „Московска“ 6А, ет. ІІ.


В рамките на двустранен проект между ИЕФЕМ
БАН и Националната академия на науките, Украйна
на срещата ще бъде представен сборникът

„БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР ОТ СЕВЕРНОТО ПРИАЗОВИЕ“

(гр. Бердянск, 2012 г.)


със съставител д-р ОКСАНА БОРИСОВНА ЧЕРВЕНКО,
старши преподавател в Института по филология и социални комуникации
към Бердянския държавен педагогически университет.

* * *

Книгата съдържа теренни записи от различни жанрове на българския фолклор в Бердянски, Приазовски и Приморски район на Запорожка област, Украйна. Сборникът е опит да се представи съвременното състояние и функционирането на фолклорни образци, все още актуални за културата на приазовските българи. В него са поместени записи на фолклорни текстове от 22-ма респонденти, направени от О. Червенко в периода 2007–2011 г. в гр. Бердянск, с. Трояни (Бердянски район), с. Анновка и с. Богдановка (Приазовски район) и в селата Гюновка, Лозоватка, Манойловка, Петровка и Преслав (Приморски район). Работата по записването и подредбата на фолклорните творби е извършена в рамките на дисертацията: „Локална специфика на песенния фолклор на българите от Северното Приазовие“ с отговорен редактор и научен ръководител Лариса К. Вахнина от Института за изкуствознание, фолклористика и етнология „М. Рилски“ към НАН, Украйна.

Към книгата е приложен и диск със записите, осъществени на терен, част от които ще имаме възможност да чуем по време на представянето.


Заповядайте!

Няма коментари: