8 октомври 2014 г.

Докторантски семинар на 14 октомври 2014 г.

ПРОМЯНА В ДАТАТА: Лекцията ще се състои на 21 октомври 2014 г. (вторник) от 11 часа.

С началото на новата учебна година продължават заседанията на Докторантския семинар по проект „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности“. Те ще се провеждат всеки втори вторник на месеца.
Следващото заседание на Докторантския семинар ще се състои на 14 октомври 2014 г. (вторник) от 15 часа в зала 19 на ИЕФЕМ (ул. „Московска“ 6А). На семинара гл.ас. д-р Димитър Атанасов (ИЕФЕМ) ще представи своята работа по темата: „Стратегии за разказване на средновековната история през социализма“.


Няма коментари: