20 май 2015 г.

Докторантски семинар на тема: "Рекламата на заведения за хранене в пресата в Перник и околността от Освобождението до края на Първата световна война"
Следващото заседание на докторантския семинар по проект “Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности" ще се проведе на 26 май 2015 г. (вторник) от 11.00 ч. в зала № 19 на ИЕФЕМ.

На семинара докторант Емил Антонов, секция „Историческа етнология” на ИЕФЕМ -БАН, ще изнесе презентация на тема: "Рекламата на заведения за хранене в пресата в Перник и околността от Освобождението до края на Първата световна война".


Заповядайте!

Няма коментари: