29 септември 2015 г.

Изложбата "Дар - власт - политика" в Националния етнографски музей

В края на септември Националният етнографски музей на площад „Александър I“ 1 откри изложбата „Дар – власт – политика“.


Детайлното изучаване на историята на културата през десетилетията на социализма придобива ново значение в съвременната хуманитаристика. В това отношение даряването в контекста на социалистическата действителност предизвиква голям изследователски интерес. А сред най-любопитните моменти от този феномен е размяната на дарове между политическите лидери и преди всичко – даряването на държавния глава на Народна Република България.

В тази връзка Националният етнографски музей откри камерната изложба „Дар - власт - политика”, която показва политическото даряване през втората половина на ХХ в.

Всички експонати са от колекцията на Националния етнографски музей при ИЕФЕМ-БАН и са подарени на музея от Тодор Живков и Людмила Живкова през 60-те – 70-те години на ХХ век. От една страна музейните артефакти в експозицията демонстрират конкретни исторически ситуации, при които е направено даряването. От друга – изразят етнокултурната принадлежност на дарителя. В същото време те са свидетели на властови взаимоотношения на ниво международна политика и комуникация в рамките на блоковото разделение на тогавашния свят, обвити са със сакрални и идеологически характеристики.

Освен с изящество, красота и уникална художествена стойност, предметите привличат погледа и със своята екзотичност – препращат към африкански, азиатски и латиноамерикански култури.

Изложбата може да бъде видяна до края на ноември на първи етаж в Националния етнографски музей.


Няма коментари: