16 март 2016 г.

„Свидетели от камък“ – фотоизложба и международна конференция „Героично изкуство и социалистически реализъм“

На 11 март 2016 г. (петък) от 9 до 18 часа в ИЕФЕМ – БАН (зала 19, ул. „Московска“ 6А) се проведе международната научна конференция

„Героично изкуство и социалистически реализъм. Памет и репрезентации на социалистическото минало в България (Heroic Art and Socialist Realism. Memory and Representations of the Socialist Past in Bulgaria)“. 


Конференцията е организирана в рамките на международния проект „Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа (Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe)“, по който ИЕФЕМ е партньор.

Конференцията е посветена на новите подстъпи за изследване и осмисляне на монументалното изкуство от социалистическия период в България и на процесите в паметта за т.нар. „близко минало“. Бяха разгледани основни тенденции и примери, свързани с преосмислянето на героичното в постсоциалистически контекст през призмата на местата на памет и тяхното преобразуване след 1989 г. Конференцията бе подходящ повод за дискусия върху въпроси като паметта за социалистическия период и нейното представяне в съвременен контекст, дебатите за съхраняване или разрушаване на монументални обекти от това време и променящите се режими на тяхното помнене и интерпретация.

 Witnesses of stone_exhibiton poster
В 17.30 часа, след края на конференцията, в Огледалната зала на Националния етнографски музей беше открита фотоизложбата „Свидетели от камък. Паметници от социалистическото минало в България (Witnesses of Stone. Monuments of the Socialist Past in Bulgaria)“. 
Изложбата представя разнообразни фотографии на паметници и мемориални места, заснети от Лука Понкироли, Линда Ферари и Николай Вуков по време на теренните им пътувания из страната от 2008 г. насам. Под формата на фотоси и видеопрезентация посетителите ще имат възможност да се запознаят със стотици документирани примери за монументално изкуство от периода на социализма – примери, които разкриват не само културните политики в полето на паметта и репрезентациите на героичното, но също и някои от трансформациите, настъпващи с тези места на памет след 1989 г. Изложбата може да бъде разгледана до 31 март в Националния етнографски музей (пл. „Александър I“ 1). 
 


Проектът „Нашите герои. Идеология, идентичност и социалистическо изкуство в Нова Европа (Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe)“ е интердисциплинарен проект за сътрудничество по все още изпълнената с противоречия тема за наследството на социализма в европейското изкуство на XX век. Проектът цели съвместяването на съвременни артистични практики с изследователска работа и дейности по въвличане на широката публика в темата за социалистическото изкуство в неговия културен, социално-идеологически и политически контекст. Проектът е подкрепен от програмата „Творческа Европа“ (2014 – 2020) и предвижда организирането на серия от изложби, артистични интервенции в публичното пространство, международни конференции и семинари. В проекта вземат участие партньорски организации от Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания, Полша, Сърбия и България. От страна на ИЕФЕМ в проекта участват доц. д-р Николай Вуков и гл.ас. д-р Светла Казаларска.

Няма коментари: