5 април 2016 г.

„Етнологията на ХХI век – теория и практика“: конференция в памет на проф. Стоян Генчев

„ЕТНОЛОГИЯТА НА ХХI ВЕК – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА“

КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. СТОЯН ГЕНЧЕВ

ПО СЛУЧАЙ 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

На 24 февруари 2016 г. се навършиха 80 години от рождението на изтъкнатия български учен проф. д.и.н. Стоян Генчев – дългогодишен ръководител на секция „Традиционна духовна и социално-нормативна култура“ на Етнографския институт с музей при БАН, чийто приемник е секция „Историческа етнология“ на ИЕФЕМ – БАН. През същата година се навършват и 26 години от неговата кончина.
Конференция проф. Стоян Генчев - плакат
Проф. д. и. н. Стоян Генчев е роден на 24 февруари 1936 г. в с. Чавдар, Софийска област в семейство на интелигенти. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1961 г. – специалност Българска филология. През 1970 г. защитава своята кандидатска дисертация на тема „Към проучването на различията в семейните обичаи около ятовата говорна граница в Северна България“ под ръководството на проф. Христо Гандев. В продължение на двадесет години проф. Стоян Генчев работи в ЕИМ и заема различни административни длъжности. От 1977 до 1982 г. е заместник-директор, а през лятото на 1990 г. е избран за директор на ЕИМ. От 1978 г. той е постоянен ръководител на секция „Традиционна духовна и социално-нормативна култура“. През последното десетилетие от своя жизнен път проф. Стоян Генчев бе научен ръководител на петима докторанти и консултант на четирима външни сътрудници. Освен това той успя да привлече с авторитета си специалисти от етнографските музеи в страната, при което ръководената от него секция се превърна в място за научни контакти и дискусии между научните сътрудници в института и музейни уредници от Пловдив, Велико Търново, Враца, Стара Загора, Габрово и Перник. От 1974 г. проф. Стоян Генчев започва университетската си преподавателска дейност в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 1980 г. е лектор и във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. За своята преподавателска дейност той е избран за професор по етнография през 1988 г.
В своя двадесет и пет годишен професионален път на учен проф. д-р Стоян Генчев е автор на две монографии, над 30 студии и множество статии, отзиви и рецензии в разнообразни области на етнографската наука – теория и методика на етнографското изследване, духовна и социално-нормативна култура, история на етнографията, теренното изследване, славистични сравнителни изследвания и др.
Конференцията в памет на проф. Ст. Генчев, организирана от секция „Историческа етнология“ в ИЕФЕМ при БАН, има за цел да представи значимото място на неговите изследвания в етнографската наука през ХХ век, да обобщи и концептуализира научното му наследство в теорията и практиката на българската етнология, да потърси съвременен прочит и осмисляне на неговите идеи в редица области на етнологията в съвременността. По повод годишнината ще си припомним и други аспекти от неговата многостранна дейност като учен, общественик, организатор и администратор (директор, ръководител на секция) на ЕИМ и това ще бъде крачка напред в опознаване миналото на институцията, ще подпомогне заниманията ни в областта на днешните усилия по написване на историята на институцията ИЕФЕМ, наследник на двата академични института – Етнографския институт с музей и Института за фолклор.
Конференцията има за цел не само да припомни и популяризира работата на проф. Стоян Генчев в полето на етнографията, но също и да привлече вниманието на българската общественост върху социалната значимост на нашата наука.

18.03.2016

Няма коментари: