5 април 2016 г.

„Самуил в Разметаница: между легендите и действителността“ – изследване на гл. ас. д-р Димитър Атанасов

На 25 март от 18:00 ч. в заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ гл. ас. д-р Димитър В. Атанасов от секция „Сравнителни фолклористични изследвания“, ИЕФЕМ – БАН, представи изследването си върху местната памет за братоубийствената война между цар Самуил и брат му Аарон, засвидетелствани в местността Разметаница, Средна Западна България.
Д. Атанасов - Самуил

Основен акцент в лекцията e мястото на тази версия на историческия сюжет в изграждането на историческия разказ за национална консумация и усилията за идеологическо хомогенизиране около опорните точки на нацията в края на 19 и началото на 20 век. С особено внимание е разгледано мястото на Централния Запад в българския исторически канон и усилието за неговото явяване на картата на българската есенциалност – в унисон или в като противотежест на свръхакцента „Македония“.

Събитието се реализира в рамката на постоянния семинар на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България.Няма коментари: