5 октомври 2016 г.

Научна конференция за 60-годишнината на България в ЮНЕСКО

Научна конференция с международно участие,

посветена на 60 години от присъединяването на България към ЮНЕСКО

30 септември – 2 октомври 2016 г., ИЕФЕМ – БАН

 

На 30 септември 2016 г. от 15.30 часа в зала 19 на ИЕФЕМ беше открита научната конференция с международно участие „Нови моменти в концепциите за опазване на културното наследство: теоретична обосновка и практически решения”. Тя се организира от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей в сътрудничество с Българския национален комитет на ИКОМОС, с подкрепата и под патронажа на Националната комисия за ЮНЕСКО – България. Конференцията е посветена на 60 години от присъединяването на България към ЮНЕСКО. В продължение на три дни антрополози, архитекти, фолклористи, етнолози, музеолози, езиковеди и др., представители на различни научни и културни институции, дискутираха актуални проблеми на опазването на материалното и нематериалното културно наследство. 

Програмата на конференцията можете да видите тук:

Няма коментари: