21 ноември 2016 г.

Новата книга „Циганите в Централна Азия и Кавказ“ на Елена Марушиакова и Веселин Попов

Новата книга на Елена Марушиакова и Веселин Попов

„Циганите в Централна Азия и Кавказ“

gypsies-in-central-asia-and-the-caucasus

изследва различни общности, живеещи в Централна Азия и Кавказ, които по принцип са събрани под общото понятие на „цигани“, техните многоизмерни идентичности, самостоятелна наименования и етикети, дадени им от околните общности, изследователи и политици. В книгата са представени различни цигански и подобни на тях общности, като е реализиран пълен преглед на тяхната история, демография, начин на живот, минали и настоящи професии, както и съвременната миграция в постсъветското пространство. Авторите разполагат тези общности в историческите условия, а също и в по-широкия контекст на разгръщащите се в нашата съвременност глобални и териториални промени.

Книгата ще бъде от интерес за учени и студенти по история, социология, социална антропология, националности проучвания, глобални и Централна Азия и Кавказ размера на площта проучвания, и цигански / ромски проучвания, а също и за политиците и граждански организации.

Авторите Елена Марушиакова и Веселин Попов (и двамата от Университета на Сейнт Андрюс, Великобритания) са работили в областта на цигански/ромски проучвания за повече от 3 десетилетия и имат множество публикации за циганите/ромите на Балканите, Централна и Източна Европа.

Няма коментари: