28 декември 2016 г.

Местно знание и културен пейзаж

На 29 ноември, вторник, от 13:00 ч. в заседателната зала на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“ доц. д-р Владимир Демирев от РИМ Сливен се изнесе публична лекция на тема

„Местно знание и културен пейзаж“

Лекцията се фокусира върху динамичното взаимодействие между местно знание и културен пейзаж върху примера на Сливенския регион. Функцията на местното знание като основно градиво на картината на културния пейзаж се изследва чрез интердисциплинарни подходи.
Обсъжданите теми включват:
·        Сакрална топография – знанието за свещените места, като част от реалното пространство и елемент в неговата организация в контекста на „опитомяването” на природното и превръщането му в свое от селищната общност.
·        Мотивиране подредбата на значими за общността обекти чрез легенди, предания, представи, вярвания, обредни комплекси.
·        Топонимичната система – база за формиране на културния пейзаж, функцията на народната етимология на названията на местности с оглед съхраняване и възпроизвеждане на културна информация.
·        Съкровището – продуциращо ядро спрямо жизнеността на местното знание.
·        Динамика на селищното пространство в природна среда.
·        Сливенската планина – ролята на макротопонима в изграждане картината на културния пейзаж.
%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5

Изгрев на слънцето при скалното светилище в м. Чуката край с. Глушник, Сливенско.

Няма коментари: