28 декември 2016 г.

Кръгла маса: “Културната опозиция срещу комунистическото управление и нейното наследство. Българският случай”

courage-connecting-collections

 На 28.11.2016 г. от 15 до 19 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН /ул. „Московска“ 6А/ се проведе кръгла маса на тема “Културната опозиция срещу комунистическото управление и нейното наследство. Българският случай”. Кръглата маса е съвместна инициатива на Института за източно- и югоизточноевропейски изследвания, Регенсбург  (IOS), Държавна агенция „Архиви“ и ИЕФЕМ – БАН, провежда се в рамките на проект „КУРАЖ“ (Хоризонт 2020).
loga-organizatori

Времето на социализма като историческа епоха, въпросите за характеристики или отгласи от социализма,  за „кодовете“ му в „постсоциализма“, съвременното общество, продължават да предизвикват разгорещени дискусии. Значими и значителни са усилията и натрупванията в осмислянето на половинвековния период – както като държавни структури и властови механизми, така и като възможни (и невъзможни) форми на съпротива, противопоставяне, бунт срещу наложения режим и отстояване на хуманни ценности.
Четири основни въпроса ще структурират дискусията, обединяваща професионалисти в различни области на културата и науката:
– Как се дефинира социалистическият период, какви са спецификите на тоталитарната власт в България?
– Как дефинираме дисидентство, културна опозиция, съпротива?
– Какви са специфично българските интелектуални реакции срещу режима?
– Как се събира, съхранява, популяризира наследството на културната опозиция?
courage-connecting-collections3 

Дебатът подтиква към активно вглеждане и вслушване в различната перспектива и критично отношение към всяко знание (включително към своето собствено); към размисъл и към активно действие за съхраняване наследството на културната опозиция.

Програма и участници

15:00   Откриване
Приветствие от Пламка Бошнякова, директор на дирекция „Публичност на архивите“, Държавна агенция „Архиви“; Петко Христов, Директор на ИЕФЕМ – БАН; Анелия Касабова, ИЕФЕМ – БАН, изследовател към проект КУРАЖ
Въведение: Проектът КУРАЖ – Шандор Хорват, Унгарска академия на науките, Будапеща
15:30   Кръгла маса: „Какво е културна опозиция и как да съхраним наследствот ѝ
Водещ: Улф Брунбауер, Институт за източно- и югоизточноевропейски изследвания,  Регенсбург
Наталия Христова, Нов български университет, София
Ивайло Знеполски, Институт за изследване на близкото минало, София
Искра Баева, СУ „Св. Климент Охридски“                                                                                Евгения Иванова, Нов български университет, София
Иван Еленков, СУ „Св. Климент Охридски“                                                                              Бойко Киряков, Държавна агенция „Архиви“, София
17:30-18:00    Кафе пауза
18:00-19:00 
Водещ: Бойко Киряков, Държавна агенция „Архиви“
Даниела Колева, СУ „Св. Климент Охридски“                                                                  Екатерина Бончева, Комисия РДОПБГДСРСБНА, София
Анастасия Пашова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград; БОАСО
Красимир Илиев, Софийска градска художествена галерия
Проектът „КУРАЖ. СВЪРЗВАНЕ НА КОЛЕКЦИИ“ е финансиран от ЕК по програма Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации, проект №  692919.

Няма коментари: